Lounge moderne slaveri-erklæring 2020 – 2021

 • Introduktion
 • Organisationsstruktur og forsyningskæde
 • Lande, hvori der opereres, og forsyning
 • Ansvar
 • Passende omhu
 • Præstationsindikatorer
 • Uddannelse
 • 1. INTRODUKTION

  Med denne erklæring intenderer Lounge Underwear at forstå alle potentielle moderne slaveri-risici relateret til dens forretning og at implementere forholdsregler, der har som mål at sikre, at der ikke er slaveri eller menneskehandel i dens egen forretning og dens forsyningskæder. Denne erklæring vedrører handlinger og aktiviteter i løbet af regnskabsåret [1 April 2020 to 31 March 2021].

  Som en del af e-handeldetailsektoren anerkender organisationen, at den har et ansvar over for at have en robust tilgang til slaveri og menneskehandel.

  Organisationen og dens bestyrelse forpligter sig fuldstændigt til forebyggelse af slaveri og menneskehandel i dens virksomhedsaktiviteter og til at sikre, at dens forsyningskæder er fri for slaveri og menneskehandel.

  2. ORGANISATIONSSTRUKTUR OG FORSYNINGSKÆDE

  Der er to typer af cookies, som kan blive brugt under dit besøg på vores hjemmeside:

  Lounge Underwear har oplevet eksponentiel vækst siden sin lancering i 2016 og fortsætter med at opleve en forøgelse af overskud, kunder og ordrer år efter år. Virksomheden er under ledelse af en bestyrelse bestående af tre direktører og er efterfølgende begyndt at skabe et stort ledelsesteam for at sikre, at virksomheden kan skaleres til at håndtere efterspørgslen. Lounge blev etableret i Storbritannien og sælger sine egne mærkevareprodukter gennem dens D2C-model via loungeunderwear.com til dens kernemarked af 16-30-årige i Storbritannien og internationalt gennem dens 8 onlinebutikker. Mærket har i øjeblikket fire grene i sit tilbud, inklusive Apparel, badetøj, Intimates og dets hovedfokus undertøj.

  Produktdesign

  Sessionscookies bliver slettet efter hvert besøg på vores hjemmeside. For eksempel, når du søger på vores hjemmeside, vil den huske dig i løbet af dit besøg, men cookien vil blive fjernet fra din computer, så snart du lukker din internetbrowser. Sessionscookies gør det muligt for dig at tilføje en vare til din kurv og derefter gå igennem checkout. At sige nej til disse cookies via din webbrowser vil betyde, at du er ude af stand til at afgive en ordre på denne hjemmeside.

  Produktion

  Lounge har ikke i øjeblikket nogen intern produktion. Al produktion er udliciteret til internationale partnere, der arbejder tæt sammen med designteamet hos Lounge om at gøre designs til virkelighed.

  Distribution

  Alle varer sendes direkte til Lounges eget distributionscenter i Storbritannien, hvorfra det forsendes til hele verden.

  3. LANDE, HVORI DER OPERERES, OG FORSYNING

  Lounge Underwear har i øjeblikket udelukkende direkte aktiviteter i Storbritannien, men arbejder tæt sammen med dens internationale forsyningskædepartnere i Kina, Cambodja, Sri Lanka og Mauritius. Lounge sikrer gennem interne og tredjepartsrisikovurderinger, at alle medarbejdere og partnere er yderst opmærksomme på anti-slaveri og menneskehandelretningslinjer – Lounge har fastlagt forbedringsplaner for at øge dens medarbejderes viden om dette emne, og denne uddannelse vil blive udrullet i fjerde kvartal af regnskabsåret 20-21.

  4. ANSVAR

  Ansvaret for organisationens anti-slaveriinitiativer er som følger:

  Politikker

  Lounges bestyrelse gennemgår politikkerne regelmæssigt og sikrer sig, at de er egnede til vores aktiviteter – Lounge har partnerskaber med – tredjepartsoverensstemmelsesvirksomheder for at sikre, at disse har den højeste standard.

  Risikovurderinger, undersøgelser og passende omhu

  Lounges bestyrelse godkender alle leverandører, før enhver type forretning indledes. Interne designere, marketingpersoner og indkøbsteams udfører påkrævet passende omhu på foreslåede nye leverandører og giver dette tilbage til de påkrævede personer. Igangværende passende omhu finder også sted årligt.

  Uddannelse

  Lounge Underwears bestyrelse forpligter sig til at stoppe moderne slaveri og menneskehandel, og derfor igangsætter Lounge mere robuste uddannelsesprogrammer for at sikre, at alle partnere og medarbejdere er mere bevidste om problemstillingerne og de driftsmæssige behov i forhold til at komme af med denne vedvarende, internationale problemstilling. Mere uddannelse er påkrævet i hele virksomheden og skal være afsluttet i april 2021. En Personleder (Head of People) er blevet udpeget til at hjælpe med at sikre, at de korrekte uddannelsesniveauer leveres il alle virksomhedens ansvarsområder.

  5. PASSENDE OMHU

  Organisationen foretager passende omhu, når den overvejer at bruge nye leverandører, og undersøger regelmæssigt dens eksisterende leverandører. Organisationens passende omhu og undersøgelser inkluderer:

  Kortlægning af forsyningskæden i store træk for at tilgå bestemte produktmæssige og geografiske risici for moderne slaveri og menneskehandel

  Evaluere risici for moderne slaveri og menneskehandel ved hver eneste nye leverandør

  Undersøge alle aspekter af forsyningskæden regelmæssigt baseret på kortlægningen af forsyningskæden

  Udføre og undersøge leverandør-revisioner og -vurderinger

  Træffe forholdsregler for at forbedre leverandørpraksisser, der er under standard, inklusive rådgivning til leverandører Gøre sanktioner gældende mod leverandører, der ikke formår at forbedre deres præstation i overensstemmelse med en handlingsplan eller på alvorlig vis overtræder vores adfærdskodeks for leverandører, inklusive terminering af forretningsforholdet

  6. PRÆSTATIONSINDIKATORER

  Organisationen har gennemgået dens præstationsindikatorer (KPI’er) i lyset af introduktionen af Modern Slavery Act 2015 (moderne slaveri-akt 2015). Resultatet heraf er, at organisationen:

  Kræver, at ansatte, der arbejder i specifikke roller, har gennemført uddannelse i moderne slaveri inden april 2021 Udvikler et system til verificering af forsyningskæden, der forventes at være på plads inden april 2021, hvormed organisationen evaluerer potentielle leverandører, før de bliver en del af forsyningskæden Gennemgår sin eksisterende forsyningskæde – forventes afsluttet inden april 2021

  7. UDDANNELSE

  Organisationens moderne slaveri-uddannelse gør og omfatter:

  Vores forretnings købspraksisser, hvilke har indflydelse på forsyningskædeforhold og hvilke derfor skal være designet til at forebygge køb til urealistisk lave priser, brugen af arbejdskraft engageret til urealistisk lave priser eller priser under et lands nationale minimumsløn eller tilvejebringelse af produkter inden for en urealistisk deadline

  Hvordan risikoen for moderne slaveri og menneskehandel i relation til forskellige aspekter af forretningen, inklusive tilgængelige ressourcer og tilgængelig støtte

  Hvordan tegn på slaveri og menneskehandel identificeres Hvilke indledende forholdsregler, der skal træffes, hvis der er mistanke om slaveri eller menneskehandel

  Hvordan potentielle slaveri- og menneskehandel-problemstillinger eskaleres til de rette parter inden for organisationen Hvilken ekstern hjælp, der er til rådighed, for eksempel gennem Modern

  Slavery Helpline, Gangmasters Licensing Authority og ”Stronger together”-initiativet

  Hvilke beskeder, forretningsincitamenter eller vejledning, der kan gives til leverandører og andre forretningspartnere og kontrahenter for at implementere anti-slaveri-politikker

  Hvilke forholdsregler organisationen skal træffe, hvis leverandører eller kontrahenter ikke implementerer anti-slaveri-politikker i højrisikoscenarier, inklusive deres fjernelse fra organisationens forsyningskæde

  Bestyrelsesgodkendelse

  Denne erklæring er blevet godkendt af organisationens bestyrelse, som vil gennemgå og opdatere den årligt.

  DIREKTØRENS UNDERSKRIFT

  Dato

  15/01/21

  Lounge Underwear

  This Lounge moderne slaveri-erklæring 2020 – 2021 was last updated August 10, 2021.